• |
  • |
Xem bản đồ

Hội Thảo Khoa Học

Kính gửi: Quý Trường; Quý Cơ quan, tổ chức; Các tác giả và các nhà khoa học

Hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Thương mại và Phân phối" là diễn đàn trao đổi học thuật, tập hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm tư vấn cho lãnh đạo và chính quyền, cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên, đóng góp vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển thương mại, đầu tư và thị trường phân phối nói riêng tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Tiếp nối thành công của Hội thảo lần 1 năm 2019, Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và Phân phối” - lần 2 năm 2020. Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài và tham dự Hội thảo. Bài viết tập trung vào các nội dung:

- Những thể chế, chính sách, luật pháp, cơ sở pháp lý về vấn đề thương mại và phân phối đối với sự phát triển kinh tế địa phương, quốc gia và quốc tế.

- Vai trò của Nhà nước trong việc ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa trên phạm vi thị trường nội địa và quốc tế.

- Ảnh hưởng chính sách thương mại và phân phối quốc tế khi Việt Nam tham gia vào thị trường thế giới.

- Thị trường và hành vi của khách hàng trong lĩnh vực thương mại và phân phối.

- Logistics trong thương mại và phân phối, tác động của logistics đến hoạt động thương mại và phân phối.

- Phát triển thương mại và phân phối trong kỷ nguyên 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin, mô hình thương mại điện tử và áp dụng trong điều kiện Việt Nam, công nghệ quản lý phân phối và bán hàng được các doanh nghiệp ứng dụng.

- Mô hình phân phối thương mại, kênh phân phối thương mại, cơ sở thương mại phân phối của doanh nghiệp.

- Hệ thống thương mại và phân phối các sản phẩm, dịch vụ trong nền kinh tế.

- Vấn đề thương hiệu trong thương mại và phân phối Truyền thông và marketing trong lĩnh vực thương mại và phân phối.

- Dự báo triển vọng thị trường thương mại, phân phối khu vực miền Trung và Tây Nguyên và những kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, phân phối.

 

Thời hạn nộp bài

- Hạn cuối nộp bài:                 28/2/2020

- Dự kiến thời gian tổ chức:  ngày 10 tháng 04 năm 2020

- Địa điểm tổ chức: Đại học Quy Nhơn, 170 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Cách thức và thể lệ viết bài tham dự

* Cách thức gửi bài viết

- Gửi qua địa chỉ emai: khhtqt@kontum.udn.vn

* Quy cách và thể lệ viết bài

- Mẫu định dạng bài viết: Tải mẫu theo link sau: http://hoithao.kontum.udn.vn/bieu-mau.html

- Ban tổ chức chỉ nhận những bài báo đã được định dạng rõ ràng, hình vẽ rõ nét, quy cách đúng theo quy định.

- Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo có giấy phép ISBN, những bài viết có chất lượng được chọn đăng ở tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng và được Ban tổ chức lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng liên lạc qua

- Phòng KH&HTQT – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

- Tel: 0603.919.997 hoặc ThS. Thái Thị Bích Vân (ĐT: 098.586.4143)

Xin cảm ơn và gửi đến Quý vị lời chào trân trọng!

 

Format CODI 2020: Tải tại đây

top