Xem bản đồ

Chi tiết bài viết

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK SONG, TỈNH ĐĂK NÔNG

RESEARCHING THE REAL SITUATION OF LAUNCHING VOLUNTARY SOCIAL INSURANCE IN DAK SONG DISTRICT, DAK NONG PROVINCE

Tác giả: Trần Thị Lan

Tóm tắt:
Nghiên cứu chỉ ra rằng, trong những năm qua, tại cơ quan BHXH huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông, nguồn thu quỹ BHXH bắt buộc, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp đã tăng lên đáng kể. Tuy vậy, số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm. Trên 70% số người lao động tự do được hỏi không biết có sự tồn tại của bảo hiểm xã hội tự nguyện và hầu hết những người dân lao động tự do đều có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo cho cuộc sống của mình và gia đình trong trường hợp rủi ro mất thu nhập do mất người trụ cột trong gia đình hoặc khi về già.
Abstract:
The research indicates that, over the years, at Dak Song district’s social insurance, the revenue of compulsory social insurance, voluntary social insurance and unemployment insurance has increased significantly. However, the people that has participated the voluntary social insurance still low. Over 70% of respondents freelance workers do not know the existence of the voluntary social insurance and most people are self- employed needs voluntary social security for and their family their life.
Xem bản đồ
Thông tin tham quan, du lịch
Ẩm thực Kon Tum
Thông tin lưu trú
top