Xem bản đồ

Chi tiết bài viết

BIẾN ĐỔI TRONG VĂN HÓA GIA ĐÌNH TỘC NGƯỜI JRAI TẠI THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

Tác giả: Phạm Thị Huyền Thương

Tóm tắt:
Gia đình là tế bào tạo lên xã hội. Đứng trước những tác động của bối cảnh xã hội hiện nay các gia đình mẫu hộ tộc người Jrai tại tỉnh Gia Lai đã và đang có nhiều biến đổi. Bài tham luận tập trung nêu lên một số biến đổi và đưa ra những nguyên nhân lý giải cho những biến động đó, trên cơ sở so sánh với những yếu tố truyền thống để nhận ra sự khác biệt.
Abstract:
Xem bản đồ
Thông tin tham quan, du lịch
Ẩm thực Kon Tum
Thông tin lưu trú
top