Xem bản đồ

Hội Thảo

Thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo khoa học “Năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông vùng dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên - thực trạng và giải pháp”

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2016 – 2017, đồng thời nhằm mục đích làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đôi ngũ giáo viên phổ thông vùng dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức hội thảo khoa học, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu của Hội thảo

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục thảo luận những kết quả nghiên cứu về thực trạng năng lực nghề nghiệp của giáo viên phổ thông đang giảng dạy cho học sinh dân tộc thiểu số hiện nay ở các tỉnh Tây Nguyên, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo đối tượng học sinh người dân tôc thiểu số.

2. Chủ đề của Hội thảo                                 

          “Năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông vùng dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên- thực trạng và giải pháp”

3. Nội dung của Hội thảo

            Nội dung chính của Hội thảo xoay quanh các vấn đề về đánh giá thực trạng năng lực nghề nghiệp và những giải pháp cụ thể nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông giảng dạy ở vùng có đông học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Các nhóm chủ đề định hướng viết bài, bao gồm:

 • Đặc thù năng lực nghề nghiệp của giáo viên phổ thông giảng dạy ở vùng DTTS;
 • Thực trạng năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông ở các tỉnh Tây Nguyên;
 • Các nhân tố tác động đến năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông vùng dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên;
 • Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phổ thông vùng dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên trong những năm gầy đây;
 • Hiệu quả các chính sách đối với đội ngũ giáo viên phổ thông vùng dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên;
 • Cơ sở tiền đề để thiết kế các chương trình bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên phổ thông vùng DTTS các tỉnh Tây Nguyên có hiệu quả;
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo lại năng lực nghề nghiệp cho giáo viên giảng dạy học sinh vùng DTTS các tỉnh Tây Nguyên;
 • Các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên;
 • Và những vấn đề quan tâm khác có liên quan đến chủ đề hội thảo cần trao đổi.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

     Hội thảo sẽ được tổ chức trong tháng 11 năm 2016 tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

5. Thể lệ bài viết

            Mỗi bài không quá 6 trang A4 (kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo), được định dạng thống nhất: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, lề trên: 20mm, lề dưới: 20mm, lề trái: 30mm, lề phải: 20mm, giãn dòng 1.1. Bài viết hội thảo gồm các nội dung: Tên bài viết: (Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, in hoa. Bên dưới là tên tác giả, tên đơn vị, email, điện thoại liên hệ) - Tóm tắt (Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng tiếng Việt; không quá 200 từ. Từ khóa: 3 - 5 từ).

6. Thời gian và địa chỉ nhận bài viết

 • Hạn cuối nộp bài: ngày 30/10/2016
 • Bài viết xin gửi về địa chỉ e-mail: ntnhu@kontum.udn.vn hoặc vtthuong@kontum.udn.vn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng liên lạc qua:

 • Tel: 0606.556959 hoặc 0983.203.849

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được bài viết của các tác giả.

CÁC MỐC THỜI GIAN

Dự kiến tổ chức:10 - 30/10/2016

Thời hạn nộp bài:

THÔNG TIN

Thông tin hội đồng khoa học

Ban tổ chức

Nhà tài trợ

Địa điểm

HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO

Một số hình ảnh

Xem bản đồ
Thông tin tham quan, du lịch
Ẩm thực Kon Tum
Thông tin lưu trú
top