• |
  • |
Xem bản đồ

Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc các tỉnh Bắc Tây Nguyên”

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2016 – 2017, đồng thời nhằm mục đích làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc các tỉnh khu vực Bắc Tây Nguyên, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tổ chức hội thảo khoa học, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu của Hội thảo

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia hoạch định chính sách, và các doanh nghiệp chia sẻ, thảo luận những kết quả nghiên cứu về thực trạng phát triển các mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm phát triển mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người đồng bào dân tộc khu vực Bắc Tây Nguyên. Đồng thời, Hội thảo còn là cơ hội để tăng cường sự hợp tác và trao đổi ý tưởng giữa những người quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu và phát triển mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

2. Chủ đề của Hội thảo                                 

“Giải pháp phát triển mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc các tỉnh Bắc Tây Nguyên”

3. Nội dung của Hội thảo

            Nội dung chính của Hội thảo xoay quanh các vấn đề về trao đổi, thảo luận, đánh giá thực trạng các mô hình sản phẩm thủ công mỹ nghệ; đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển bền vững mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người đồng bào dân tộc khu vực Bắc Tây Nguyên.

            Các nhóm chủ đề định hướng viết bài, bao gồm:

- Định hướng mô hình nghiên cứu đề xuất cho mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc các tỉnh Bắc Tây Nguyên;

- Thực trạng và tiềm năng phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc các tỉnh Bắc Tây Nguyên;

- Thực trạng phát triển các mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc các  tỉnh Bắc Tây Nguyên hiện nay;

- Tiềm năng thị trường và định hướng phát triển của chính quyền địa phương và trung Ương cho nhóm ngành thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc các tỉnh Bắc Tây Nguyên;

- Các nhân tố quyết định thành công cho sự phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người đồng bào dân tộc các tỉnh Bắc Tây Nguyên;

- Thiết kế chuỗi giá trị cho mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ nhóm nghề Mây – tre đan lát và nhóm nghề Dệt thổ cẩm;

- Giải pháp đề xuất cho phát triển mô hình kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của đồng bào dân tộc các tỉnh Bắc Tây Nguyên.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 24/09/2016 tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

5. Thành phần tham dự Hội thảo

- Toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên Phân hiệu.

- Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng Thủ công mỹ nghệ trong và ngoài tỉnh Kon Tum và Gia Lai.

- Các cơ quan ban ngành địa phương các tỉnh Kon Tum và Gia Lai

- Các báo cáo viên từ Đại học Đà Nẵng

6. Bài viết tham gia hội thảo

Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập để đăng trong kỷ yếu hội thảo và được Ban tổ chức lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo.

Quy định và thể lệ bài viết:

Mỗi bài không quá  6 trang A4 (kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo), được định dạng thống nhất: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, lề trên: 20mm, lề dưới: 20mm, lề trái: 30mm, lề phải: 20mm, giãn dòng 1.1. Bài viết hội thảo gồm các nội dung: Tên bài viết: (Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, in hoa. Bên dưới là tên tác giả, tên đơn vị, email, điện thoại liên hệ) - Tóm tắt (Tóm tắt ý tưởng và nội dung bài báo bằng tiếng Việt; không quá 200 từ. Từ khóa: 3 - 5 từ). Cấu trúc bài viết cần có các tiểu mục sau đây:

            1. Đặt vấn đề,

            2. Nội dung nghiên cứu và giải quyết vấn đề,

            3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận,

            4. Kết luận.

            5. Tài liệu tham khảo: được đánh số đặt trong ngoặc vuông. Đối với các tài liệu là sách, luận văn, báo cáo thì cách viết: [Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành, Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản, Năm xuất bản]. Đối với các tài liệu là bài báo thì cách viết là: Tên tác giả, “Tên bài báo”, Tên tạp chí, Tập (số), Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số trang (từ trang - đến trang).

            Ban tổ chức chỉ nhận những bài báo đã được định dạng rõ ràng, hình vẽ rõ nét, quy cách đúng theo quy định.

Ngoài các chủ đề do Ban tổ chức gợi ý, Quý vị có thể lựa chọn những vấn đề khác có liên quan đến mục tiêu hội thảo đã nêu ở trên.

7. Thời gian và địa chỉ nhận bài viết

  • Hạn cuối nộp bài: ngày 20/09/2016
  • Bài viết xin gửi về địa chỉ e-mail: phannhung31k8@gmail.com hoặc vtthuong@kontum.udn.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng liên lạc qua:

  • Email: phannhung31k8@gmail.com hoặc vtthuong@kontum.udn.vn
  • Tel: 0606.556959 hoặc 0977.98.68.96.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị.

top