• |
  • |

Hội Thảo

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016 “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”

Thư mời viết bài

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA NĂM 2016
“PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TÂY NGUYÊN”

(Conference on Socio - Economic development in the central Highlands -CSED)

THƯ MỜI VIẾT BÀI

            Kính gửi: Quý nhà khoa học, quý chuyên gia và quý nhà quản lý

Tây Nguyên là vùng đất có vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của Quốc gia. Cùng với cả nước, Đảng, chính quyền và cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên đã và đang có nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, so với cả nước, vùng Tây Nguyên vẫn còn nhiều khó khăn, chậm phát triển, chưa thu hút được các nguồn lực và đầu tư đáng kể như các vùng khác, hoạt động kinh tế phát triển còn manh mún chưa xứng với tiềm năng và lợi thế phát triển vốn có, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Là một cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn Bắc Tây Nguyên, nhận thức tầm quan trọng sâu sắc này, với mong muốn tạo lập diễn đàn thông qua Hội thảo khoa học thường niên, tập hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm tư vấn cho lãnh đạo và chính quyền, cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tây nguyên có những tham khảo nhất định, đóng góp phần nhỏ bé của mình vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Chính vì vậy, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp với Khoa Kinh tế - Đại học Tây Nguyên và Khoa Kinh tế - Đại học Kinh Tế Đà Nẵng tổ chức hội thảo thường niên với chủ đề chính là “Phát triển Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”.

Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, sinh viên và doanh nghiệp tham gia viết bài tham luận cho hội thảo. Các nội dung mà hội thảo hướng đến trao đổi và thảo luận gồm:

- Những vấn đề lý luận về phát triển kinh tế - xã hội, các mô hình phát triển kinh tế xã hội, kinh nghiệm quốc tế hoặc quốc gia trong phát triển kinh tế xã hội;

- Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Nguyên; 

- Phân tích, đánh giá tác động của bối cảnh quốc tế và trong nước đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên;

- Tăng trưởng kinh tế trong mối liên hệ với bất bình đẳng, nghèo đói và suy thoái môi trường: Thực trạng và giải pháp trên địa bàn vùng Tây Nguyên;

- Vấn đề văn hoá trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên;

- Phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế bền vững vùng Tây Nguyên;

- Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn vùng Tây Nguyên;

- Tác động của thể chế môi trường kinh doanh đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn vùng Tây Nguyên;

- Đề xuất các mô hình kinh doanh, các hình thức tổ chức kinh doanh đặc thù của các tổ chức kinh tế trên các địa bàn vùng Tây Nguyên;

- Thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp;

- Liên kết kinh tế vùng trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên: Định hướng, thực trạng và giải pháp;

- Cơ chế và chính sách ưu tiên cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

- Chính sách ưu tiên thu hút nguồn lực địa phương trong phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên;

- Thực trạng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nguyên gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài các chủ đề do Ban tổ chức gợi ý, Quý vị có thể lựa chọn những vấn đề khác có liên quan đến mục tiêu hội thảo đã nêu ở trên.

Bài viết tham gia Hội thảo

- Mẫu định dạng bài viết: Tải mẫu theo link sau: http://hoithao.kontum.udn.vn/bieu-mau.html​

- Ban tổ chức chỉ nhận những bài báo đã được định dạng rõ ràng, hình vẽ rõ nét, quy cách đúng theo quy định.

- Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo có giấy phép ISBN và được Ban tổ chức lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo.

Thời gian nhận bài viết và đăng ký tham dự hội thảo

- Thời gian gia hạn nộp bài: 30/12/2016

- Hạn cuối đăng ký tham dự: 30/1/2017

- Thời gian tổ chức: 17/2/2017

- Địa điểm tổ chức: Sảnh BamBoo - Khách sạn Indochine

Cách thức đăng ký tham dự và gửi bài viết online tại website:

- http://hoithao.kontum.udn.vn/

Hoặc gửi bài trực tiếp về địa chỉ email: khhtqt@kontum.udn.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng liên lạc qua

- Website: hoithao.kontum.udn.vn

- Email: khhtqt@kontum.udn.vn

- Tel: 0603919997 hoặc ThS. Nguyễn Minh Thông (ĐT: 0935.594.279)

Vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng Tây Nguyên, Ban tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác viết bài của Quý vị.

            Xin cảm ơn và gửi đến Quý vị lời chào trân trọng!

top